Våtrumsgolv

Våtrumsgolv

De platser i hemmet som är mest utsatta för olyckor är köket och badrummet. Eftersom ett badrum har många hårda ytor så kan ett fall där bli väldigt allvarligt. Med hjälp av ett riktigt bra golv så kan man förebygga de flesta olyckor. Det är viktigt att golvet fortfarande är väldigt säkert att gå på även om det finns spill av tvål, schampo och vatten på det. Ett golv som är dåligt anpassat för våtrum blir lätt vattenskadat och det kan dessutom lätt bildas svamp och bakterier på det. Man bör istället använda sig av ett golv som sluter helt tätt. Det kan då inte heller bildas några hålor i golvet där bakterier och svamp kan växa. Riktiga säkerhetsgolv kostar mer än vanliga golv, men det kan det vara värt att få veta att alla i hemmet är helt säkra i badrummet. Man bör även ha i åtanke att ett säkerhetsgolv innehåller specialämnen som gör att det håller mycket längre än ett vanligt golv.

Halkskydd

Ett säkerhetsgolv förblir säkert att gå på även efter att det har hamnat tvål, schampo och vatten på det. Den snabbaste lösningen för att skapa ett säkert golv är att behandla ytan på golvet med speciella kemikalier, detta fungerar väl men det slits snabbt bort. En mycket stark lösning är att använda sig av ett högkvalitativt säkerhetsgolv med friktionskorn. Friktionskornen som finns i säkerhetsgolvet fungerar genom att skapa friktion. Denna friktion gör så att man går väldigt stabilt på golvet. Denna lösning är den starkaste och dessa säkerhetsgolv håller dessutom sin stegsäkra funktion länge. Även om det finns spill av olja, fett, schampo, tvål eller vatten så förblir golvet väldigt säkert att gå på.