kundundersökning

Varför du ska göra en kundundersökning

Att göra en kundundersökning är något av det viktigaste ett företag kan göra. Kunder är det som håller ditt företag vid liv. Utan dem är det väldigt svårt att bedriva någon form av affärsverksamhet. En kundundersökning kan hjälpa dig på flera olika plan och ge dig ovärderlig information om dina kunder. Men att göra beslut utan rätt underlag kan vara vanskligt, till och med skadande. Här nedan så listas några tips på varför du ska göra en kundundersökning.

Förstå dina kunder

Att förstå dina kunder och hur de agerar i relation till ditt varumärke, produkt eller tjänst är alltid värt att veta. Hur ditt varumärke upplevs av en kund som aldrig har sett det, eller föredrar konkurrenters, kommer att hjälpa dig att förbättra ditt varumärke. Hur upplevs priset? Vad tycker kunderna om reklamen för varumärket? Vad upplevs mindre bra med varumärket? Just hur ditt varumärke upplevs kan skilja sig mycket från person till person. Från en person insatt i företag kan uppfattningen om varumärket inte helt stämma överens med verkligheten. För det är stor skillnad att själv tro på och se alla fördelar med sitt varumärke, men undvika att se nackdelarna. Kunder som t.ex. ser ditt varumärke varje dag eller väldigt ofta kan ha en totalt annan uppfattning om ditt varumärkes fördelar och nackdelar än du själv. Att få svar på dessa frågor från en stor grupp av befintliga och potentiella kunder är ett hjälpmedel i hur du kan förbättra ditt varumärke.

Få hjälp att utveckla ditt varumärke

Om du nu genomför en kundundersökning och får en hel del information, hur ska du gå tillväga? Efter en genomförd kundundersökning kan du få hjälp med att analysera informationen och dra slutsatser som är till stor fördel för ditt varumärke. Komplex information blir enkel att förstå. De slutsatser du får ut blir även enkla att implementera snabbt, speciellt då du har siffrorna på pränt. Kanske det visar sig att kunderna i 67% av fallen då de går och handlar väljer en konkurrents varumärke, före ditt, av anledningen av förpackningen står ut mer bland de andra. Detta kan då starta en process där målet är att förbättra ditt varumärkes förpackning så att fler kunder blir intresserade.

Ditt varumärke ska vara konkurrenskraftigt. Genom en kundundersökning får du reda på hur du förbättrar just ditt varumärke till att bli bättre än vad det var igår.