löpande bokföring

Så går en löpande bokföring till

Att starta eller driva ett företag är inte det enklaste som finns i hela världen. Det spelar heller ingen roll om företaget går väldigt bra, eller väldigt dåligt. Man bör ha koll på sina papper i båda fallen, annars kan man i värsta fall bryta mot Sveriges lagar. Vad tror du till exempel händer om man redovisar fel uppgifter till Skatteverket?

En löpande redovisning innebär att du kontinuerligt noterar och redovisar de transaktioner som sker i företaget. I Sverige är det lag på att bokföring måste ske, vare sig det är ett aktiebolag eller inte. Löpande bokföring innebär att företaget regelbundet bokför sina transaktioner.

Bokföring
Löpande bokföring sker ofta enligt modellen dubbel bokföring. Alla företagets transaktioner skrivs ned, både kredit och debet. Den dubbla innebär att varje transaktion förekommer två gånger så att det alltid blir noll som saldo. De uppgifter som förs in i måste självklart kunna verifieras, det gör de vanligtvis med hjälp av kvitton och fakturor. Efter bokföringen är klar särskiljer sig förfarandet åt beroende på vilket typ av bolag det är. Aktiebolag som har flera olika ägare granskas betydligt hårdare än småföretagarna.

Skatteverket
När ett företag deklarerar så är det bokföringen som ligger till grund. Skatteverket är därför intresserat av alla uppgifter och kan komma att begära en extra granskning. Det är därför oerhört viktigt att det är ordning på alla uppgifter. Kvitton bör sparas och sättas in i datumordning i pärmar, eller den modernare varianten att scanna in dem. Dataprogrammen har enormt stora fördelar och har underlättat för många företagare med en löpande bokföring. De gör arbetet mer effektivt eftersom det är lätt att kontrollera uppgifterna, dessutom finns det särskilda mallar som man kan följa.

Experthjälp
Precis som med allt som rör ekonomin finns det en hel marknad uppbyggd för dem som behöver extra hjälp. Hur den hjälpen ser ut varierar både i sätt och kostnader. Det finns de som lägger ut hela deras ekonomihantering, utom ansvaret, på andra medan vissa föredrar att enbart ta teknisk hjälp i form av program och support. Vid köp av färdiga program inkluderas ofta support vid installation, men även senare om det skulle behövas.