sjukskriven av stress

Hjälpmedel för att komma tillbaka från en sjukskrivning

Att komma tillbaka från en sjukskrivning, kan både vara jobbigt psykiskt och fysiskt oavsett vilken orsak din sjukfrånvaro har. Har man varit borta länge från sin arbetsplats så kan man behöva vara beredda på riktiga bakslag. Det är något man nästan kan förvänta sig. Det finns däremot några tips som man kan använda sig utav när man ska komma tillbaka för att inte öka risken att man blir sjukskriven igen.

  1. Om möjligt gå tillbaka när du själv vill och när arbetsplatsen vill det. Gör man så ökar sannolikheten att man kan arbeta fullt ut visar forskningsresultat.
  2. Få hjälp utav antingen arbetsförmedlingen eller försäkringskassan beroende på din situation för att anpassa din arbetsplats. Det finns många hjälpmedel för att du ska kunna göra dina vanliga arbetsuppgifter. Det kan t ex vara en ergonomisk kniv eller en tjock penna med lättflytande bläck för att du ska kunna klara av att göra arbetsuppgifterna. Hjälpmedlen betalas ofta helt av arbetsförmedlingen om du är arbetslös eller i en arbetsåtgärd.
  3. Tänk på att gå ut lugnt i början och anpassa dina arbetstider. Gå gärna dubbelt och låt inte din arbetsplats vara beroende utav dig i början. Det gör att du inte har några krav för att prestera.
  4. Informera dina kollegor och din chef om att du är på väg tillbaka och planera in din återkomst till arbetsplatsen. Går det att anpassa schemat eller arbetsuppgifterna kan det vara mycket värt för dig och din återgång till arbete. Planera även vad som händer om du får symptomer eller bakslag, vilka åtgärder bör man ta till för att förhindra att tvingas till en längre sjukskrivning.
  5. Högriskskydd är ett bra hjälpmedel för dig som ska komma tillbaka från en sjukskrivning. Den innebär att om du är sjuk slipper du karensdagen samt din arbetsgivare inte behöver betala din sjuklön de första 14 dagarna som annars är brukligt. Försäkringskassan går då inte och betalar all lön. Detta innebär att du inte behöver ha din personliga ekonomi i tanken utan kan fokusera på att bli frisk istället. Det möjliggör att om man känner symptomer kan man vara hemma och vila upp sig istället för att utarbete sig och riskera en längre sjukskrivning.