löpande bokföring

Så går en löpande bokföring till

Att starta eller driva ett företag är inte det enklaste som finns i hela världen. Det spelar heller ingen roll om företaget går väldigt bra, eller väldigt dåligt. Man bör ha koll på sina papper i båda fallen, annars kan man i värsta fall bryta mot Sveriges lagar. Vad tror du till exempel händer om […]